Kardeş TrklerElo dno
Elo dno, Elo dno, Elo dno, El Axayo
Simbl reş xwnşrno, Elo dno, El Axayo

Qesra El mermer gişte
Birca El mermer gişte
Ew şre beran pişte
Jaro Elo, Eli Axayo

Qesr El nava ryo
Birca El nava ryo
Deng du şra w tyo
Jaro Elo bi şr yyo

Deng du şra xweş t
Jaro Elo bi şr geheşt
Jaro Elo navda kuşt
Gotin: Gelr (Hekar)
Muzk: Gelr-Vedat Yildirim


Kal Mem - Hawar
hoy Mr min
kela Mem befrn e
hoy Mr min
Silop şaşn sp ne

hawar
hoy Mr min
Hekar ji ber revne

hoy Mr min
kela Mem (di) bne ban e
hoy Mr min
kela Mem darişan
hoy Mre min
Silop dagrane
jaro, jaro, jaro.....

Munzur xenekiyne
hwn xode resta, dem Munzuri
erx dan dwreşi
kot sama son, pr u talıbi
şi cem Xızıri

ez resta cı ke, ı bıveni
hem xenekino, kerdo p bndi

phl bıde, wiy, phl bıde
ra bıce Munzur, phl bıde
dı so Khal Ferati rese
dest bıde wiy, dest bıde
mırad xo rese

Munzur di ardi, jiyar u diyari
omed xri
mayın qimeti, fiti ar nali
şi dorm bndi
ca veti dare, qul bxri
camat li
dndar koti, zwt do pıro
na herd dwreşi

ma kerdi vıla, miyaz u qırbani
pers ma be pers bo, ıke ma sondi werdi