Mikail AslanXatn
L l l xatun
Bejna to rındeka roye
Z tleka temburi
Bext mın u to kuyo
L l l xatun
Mor ke moro xatun
Pıren xo vurneno
Sar saltanat rameno
L l l xatun
Ni şindori kami nro
L l l xatun
Derdi mı dan vatene
L l l xatun
Na dina laser de şro
Tapula mı tey ina
Tı sermiyana zeriya mı
Va mı r serevde bo
Sz : Mikail Aslan
Mzik : Mikail Aslan

Elqajiye
Elqajiye elqajiye
Wiy lemıne elqajiye
Erer mawa to zalıma
Piy ta ra ez rajiyo
Wiy lemıne derdo derdo
Derd to zer mı werdo
Derd persena derd sari
To se kena pers sari
Erer mı vake b şime
To aye dina ma re kerde tari
Wiy lemıne derdo derdo
Derde to zer mı werdo
Sz : Anonim (Dersim/Ovacık)
Mzik : Anonim (Dersim/Ovacık)

Miraz (Beyt 1) nsano Near
Zer insani de heqi r ca nmendo
Kosek ino near gos xo serno
Haylemo, haylemo...

Mekan zer mekanide
Cennet zer cenmide
Mekan zer mekanide
Ceneme zer cennetide
Mabnde şindor kuyo
Near nasnkeno!
Qese: Mikail Aslan
Intro: Aliy Khaleki (Arşiv:Delil Xıdır)

Miraz (Beyt 2) nsano Km
Serdar u serpil xo vindbiye
Qomi raye saskerda, sayire xo bkeso
Mızrab sayiri werte gonya sure dero
Mılet cı ra kef u reqıs wazeno

Ez heyran to bi asmen pakayi
Perr ser sodıri
Ni kemeri u vergi kotiy tora varen
Ez heyran fam Insan Kamıli
Zer to de esq gul u gulıstani

Miraz (Beyt 3) nsano Kamil
Ez heyran to bi hometa dewreşi
Ced Şix Hesene Şahe Xorosani rawo
Destur bıde mı ke ez raperi şeri
Derde sımay şirini bar vıl xo keri

Ptaga xo ra veci z bars msu
Anaca xo weini dormede bıerexi
Wela sıma roni more heqi pırani
Miraz bo miras bo az be az vılabo

Ezo heyran ezo roye t yo budela
Ezo Mıkail Ağay Rızayi
T ya heyran t ya roye mıno budela
Tya Mıkail Ağay Rızayi

Le Dezawo
Le dezawo hoy dezawo
Le dezawo mahmudo bırawo
Ray dewon ma gereyi
Tiron hukmat edelyayi
Mektuba dezay mı cebiryayi
Helaq deze mı radowo
Helaq ağay mı radawo
Qey mı r tawa nvawo
Derguşa ewreş roca caverdawo
Le dezawo hoy dezawo
Le dezawo mahmudo bırawo
Sz : Anonim (ewlig)
Mzik : Anonim (ewlig)

Direga zerr mi
Noğda mı nnake to r se vaci
Ez to kotiye xo de ıton wedari
To zaf kuta mı vir nzon se bıkeri
Qutiya semıne keri pıstıne xo keri

Direga zer mı
Smuga ever mı
ıla zer e mı
ıla zer e mı

Sewa tariy de mı to kerda vindi
Ez nıka se bıkeri kami ra perskeri
To zaf kuta mı vir nzon se bıkeri
Astar sodır ra ez to perskeri
Sz : Hseyin Ayrılmaz
Mzik : Hseyin Ayrılmaz

Mı r ıke
Usar amo daruber biyo kewe
Vore vıleşiya ro xure xura deruna
Gul u ieg mı ranben vıleewtu
Usar amo usar sari ra mı r ıke

Biyu tenık u senık j qanqola ser awe
Derya u denizi mı r teng yen
Mezg u cigera mı tde biye letiye
Dawıl cına veyvıka sari ra mı r ıke

Zer mı vso biyo paga mordeme seyi
Tari mı ranverdano bıra nzon hata keyi
Asma mı ki nevejya ezo tıng u taride
Tiji esto roştiya sari ra mı r ıke
Sz : Kamer Sylemez
Mzik : Mikail Aslan

Dara Goze
Dara goze mı wadare
Tew tew wadare
Dara goze mı wadare
Tew tew wadare
Esker ama p dare
Tew tew p dare

Dara goze
Pelge reze
Mı mevaze
Wadare

Dara goza sımori
Tew tew sımori
San naw ama bi tari
Tew tew bi tari
Bıng dina bi bari
Tew tew bi bari
Sz : Doğan Munzuroğlu
Mzik : Mikail Aslan

Gimgimize
Zerya mi biya hare sona,
Je awa em Munzuri,
Hem adir zere mi de dilo heylo,
Hem ez werte adiri de ru,
Gimgimize Gimgimize,
Dina mina gule nergize,
Yeluqomi re je meleka,
Mire zalima de qize,
Roştiye wiy persena,
Tora dot dina tariye,
Esqe rindeki wazena,
Zere mordeme bomi (xexi de ro),
Gimgimize Gimgimize,
Dina mina gule nergize,
Yeluqomi re je meleka,
Mire zalima de qize
Qese : Kamer Sylemez
Muzk : Mikail Aslan


Waştiye re
Ax de wayi wayi,
Mi va zerya mina bele,
Mi va deze hete epi,
Kewti vere vayi ra şi,
Ax lemin şi,
Mi va xeribiye de,
Wastiye ika,
Vere desi de iega,
Tora deyax wazena
Qese Muzk : Mikail Aslan
 
Barkirin
Dengek t, dibje; iye bira, i bye,
i hale hal e
i şin u reşay ye,
Ew i qrnn hewar e,
kan y mir k ye,
Deng din got;
Tu mir di nav de tune ne bira,
L barkirin heye cran bardikin
Qese Muzk : Mikail Aslan
 
Hal yamano
Ax ti şiya ware ye,
Lemine iqa serdo,
ene to ez caverdu,
Ez biyo wayire derdo,
Daye hal yamano,
Bawo hal sebeno,
Munzir Baba miradiyo,
Ser zerya ma zondano,
Ax ti ware wisari ye,
Ma gureto derde sari ye,
ene ti veyva ma biya,
Şiya biya veyva sari,
Daye hal yamano,
Bawo hal sebeno,
Munzir Baba miradiyo,
Ser zerya ma zondano
Qese-Muzk: Anonim
 
Şiye
Şiye
Şiye vrde bone ma ra şiye,
Zere ma ra goni şiye,
Wax şiye
Şiya verasani serdina,
Şiye ma re zaf derdina,
Heylo heylo zaf derdina,
La lawo şiye ma re merdana,
Şiye
Vergi siya sari pine şiye,
Vereki tebel ra bel biye,
Wax şiye
Şiya verasani serdina,
Şiye ma re zaf derdina,
Heylo heylo zaf derdina,
La lawo şiye ma re merdana
Qese Muzk: Mikail Aslan
 
Nnnaye
Hega suro filon o ninna ninna
ninnayey,
Yew ha miyon de aw donu ninna
ninna ninnayey,
Teres bawke keynon o ninna
ninna ninnayey,
Keyna qij ma nedono ninna ninna
ninnayey,
Boston xago boy dono ninna
ninnayey,
Be ma şeri dewa cori ninna ninnayey,
Xorto zimbeli taşti ninna ninnayey,
Keyno biski viraşti ninna ninnayey.
Qese-Muzk: Anonim
 
Ganfiday Drsim
Drsim, kale negirewta ya,
vane vaje eey,
Mi iman ver ra geyrene,
Xorte porsiyay,
i dayk u i bawk,
i way i biray u ceni viyay,
Kişiyay, kişiyay
Neqediyay.
Keyney keyney porkeji,
Ba je mi yene,
Nor dore min deje,
Tewa Drsim
Yew tewa ki mevaje,
Zanayiso ki ez zana leyro,
Mayan kemi ardenasar laji,
Mayan kemi ardenasar laji
Qese: Malmsanij
 
Qisawete
Ez ki waştiya xo ra zaf hezkon,
Ferejike pukeleka,
Sima nezonene,
Hewr ke asmen de tilik bo,
Qisawete ginena vile mi ro son,
Koye mori de pelim bilerzo,
Page rijina zere mi de miren.
Qese: Cengiz Aslan
Muzk: Mikail Aslan

Ni adiri
Tifonge lbişi ze zerenci reqneno,
Vane no Dere Lai dısmen re eman nedano,
Ni ik Dersim de ni cuwamerdi este,
Demano ra Sile Piti vane raburu qirkeno,
Voe vora koye Munzuri,
La lawo lace Piroy to qe newerdo,
Qirvane Xiziri,
Raybere bebexti de din iman nemendo,
Sey Riza vanoroze taqiz gence ma,
Fine ra cini adiri.   
Qese: Ahmet Aslan N. Kaygusuz
Muzk: Ahmet Aslan


Agerayis
Maye;
Nero biko mamekiya vesnaye sipiya siri,
arna zerdike haki wax xerib,
Lac:
Ere vinde daye naye xo re to re vaci,
Kami vato bine asmn de haştiye ina,
Herde dewreşire wad bo peyser yene,
Heqo heqo yene pepo pepo yene,
wiz wiz yene
Qese Muzk: Mikail Aslan