Metin-Kemal KahramanXec

Em         G        F                Am F          Em
Er Xec ti j asma, gile kou de tip teynara
Am              C           F                  Am F           Em
B a nia b, b duste mi, rost bro na, na im mi
Em    Dm     F       Em  
Xec, Xec, Xec, Xec
Em    Dm     G       Em  
Xec, Xec, Xec, Xec
G                       C                   F
Xece yena sona, hen dur vindena
F                Am               F Em
J kile kota zerr mi, deznena 
 
Er Xec to remnon, asme ke vjiya b pey bon
Hin qayte zerr im mi meke, xo darde kon na xo kson
Xec, Xec, Xec, Xec
Xec, Xec, Xec, Xec
Xece yena sona, hen dur vindena
J kile kuta zerr mi, deznena 
 
Serdo
Serdo zimistano
Ser sar seristano
Hediriyamak na bonane tarde nno
ime mi Koure tesano
Day vereniya raamide mevinde
Niire yeke koude mirene
Domaneto nye
Niira yeke nadormera yene sone moyedine cine
Daye vereniye raamide mevinde 
Daye ti meberde
Daye xoromede yeme some ila mesawne 
Gotin  Muzik : Metin KahramanAsme vejya
Asme vejya
Gona ma girina
im to roşt bo
Some Gula m some

Guley, Guley, Gula mi
Gula m je asma
Guley Guley Gula mi
Gula m zaranca

Xatir bivaz
Tifang xo bic
Dest mi pc
Şme Gula m şme

Dri ra dr
Veng doman ma yeno
Veng eynan ma yeno
Pro pa şme no veyve welato
Qese: Hayati Mutlu & Metin Kahraman
Muzk: Metin Kahraman

Heso u Heso
Hey, mir van Hesen Us Mem Qaj
Kol birrnon, roson, xor gurn se vaj
Bira, roz şne wert birr Der Qerxaj
Taly mi şao, hes geme mide vejyay v

ok mi şkya, veng mi birrya
Tersune, sas bne, mendu
Her mi rema, ez ca verdu, ş
Tersune, sas bne, mendu

Ma ve xr, bira Heso!
Nam to k Heso,
Nam mi k Heso
Mir k beso,
Tor k beso
Bira ez tor meymanu
Mi ca verde, şr
Doman mi qiz
Ez feqirune, ez dewizune"

Heş qayt ry mi kerd
Peynya xo arn, tekit, ş
Ax Heso Heso
Dendik bure, tor beso, Heso
Qese u Muzk: Metin Kahraman

Dewrso
Dewrano... no dewr, dewro vergu vsanano
Dewrano... no dewr, dewro vergu tsanano
Crayme veru, la lao, unca mar zulumkaro

Dewrano dmdano... dewrano erxdano

Dewrso... harde dewres seru fetelno
Dewrso... harde dewres seru erexno
Kam i zano -nika ra şyo- zer kam de mekandaro

Dewreso vengdano... dewreso erxdano
Qese: Kemal Kahraman
Muzk: Metin Kahraman


Vore vora
Vore vora het koura
Veng tifong yeno
Bin kemerod nezon kamo
Xort ma ke merdo

Her way heq bo pr bo
Ne way qeder mak nyo
Na wo kou de adir me esto
Na wo kou de ceng ma esto
Qese u Muzk: Anonim