ZelemeleHayleme
Ver bon ra vron ra
Ver bon cirani ra
Cirana ma hawa bervena
Eve domonun xo ra
Pising sit verdo de
No hur cranun ma, na qeş sero
Cran do ve crana maro
Kerdo hayleme
Hayleme hayleme

Pisinge sero hayleme
Derjn u desteke sero hayleme
Şndor hgay sero hayleme
Dk verdano kerge dima, hayleme
i pers kena biram
Hal-waxt ma naro dsim de

Werd mao nwerno
Simitena mawa nsimna
U kam ke miso ci, b dey qe nbeno
Qey dr vineta bira, tu k b nata
iy biz ra xo dest, bike hayleme
Qeyde Kilame: Mem

Olira
Da waxt verason ra
Vrdune kaleka bon ra
im mi hen mend pira
Onc mar xr vo Ol ra

Dot ra a rast mi bye
Ju neka de ozeve
Zerr mneke re verdya
Onc mar xr vo Ol ra

Tu ke yena, mir helala
Eke eve zerre zelala
Mi zerr xo to r kerdo ra
Onc mar xr vo Ol ra
Qeyde Kilame: Mem

Zelemele
Veyve b, şme dawate
Govende cinna, lingu r qewete
Zerra m hal xo ra kote
Hey hey hey hey

imm ginay ju neke
Lew u pirnike tenike
Zerra mneke r thk
Hey hey hey hey

neka delal uste ra
Por xuyo şa kerd ve ra
Het mi sero sana ra
Hey hey hey hey

Esqyune, b tu se bker
Vinde n, to de br
Nvindena makna zerr
Hey hey hey hey

Zele-mele hey
Zele-mele hey
Zele-mele
Hey hey hey hey
Qeyde Kilame: Mem

Şrm Şrm
Torn Sey Rizaym, mosim Kerbelayme
Bin bandire derme, hal xo ra bzarme
Bandre mar kar nkena, ma ke re raqilayme
Saneme xo ver cme beme
J pukaleke u j vayme
Nika uştme ra, av şyaene şkna ro ma, şrme

Nika welat newe roa eve raxeleşyaena mawa
Na dawa dawa mawa, na dawa ma r sewdawa
Eve rext u tifongu ra fetelme gil kou ra
Na sanike hona vajna, olojna koun dsim ra
Koy ma r ra, hek heval
Pl-qiz na-laz saneme pa eve haz, şrme
Qeyde Kilame: Mem

Savana
Onca şiya eve ney ra hr rayo
Membra! Nu i halo derd tu ivao
Vaze belka veng to reseno kou
Na rindeke dest hal to yamano

Da, Haq vo suc min bkeş no
Bao, Haq vo suc min bkeş no
Zerr mi vseno, dar kemer nvno
Şr vaz, mem b tu mireno
Nzon, eke şr, ci ra vaz, yena mi ra savana

Zerr mi de adir kerdo we, vseno
Xevera keş na, ez nao vseno
Derd dae nşto mina, ez vsno
Dest mi ra men zerr mi dezeno
Qeyde Kilame: Mem

Mire ron
Sodro hke ra
Usta ra şpy san p, do sanena
U na qize usta ra
Ama, lewe de ronştya
Amaena şyaena meske ro nadana

U do sanya ro
Ard meske kerda ro
Do vet het ro
Ron vet het ro
U şta xo şya ci bervena vana :
aney mil lon pila ke (ane mi r ron pira ke)

Wey vaze ron lon
Er nam  to ra van, vaze ron lon
Er nam  to ra van, vaze ron lon: wey ma k xo sas kerd
Qeyde Kilame: Mem

Silo Sur
Sileman mi meso Halborye
Keşide meke yaraniye
Veyveo aşir ben top kay ben
Sileman mi kayide meqriye

Sileman mi Hesena mene
Werte sımade iqrar imano
Sileman mi Uşena mene
iştr riy xo n sano
Sileman mi Qeremana mene
Va cira az bımano
Vano day ez ke Qeremania nni
Qerema ke wes bimano mara az niverdano

Biko, raa koy ra meso
Dismen virnya laz mi dero
Vano: da da, vişt p niresona
Des u phonc laz to ra terseno

Lınga tıfongi zor nwazena
Onder tifing hermete k erzena
A qersuna qere ke kamji polati rao gıno
Dm dana, sanena xo ver, cna bena

Sileman mi xo sas meke
Dest berze qevda ses adir
Qanun u Xizir dismenen no
Zalımu eve xayineni hek u tifongi mi ra fşte dr

Misav Hes Gewe nao yeno
şiax Sıleman mın tey
Isu'ke wayir dismen vo
Dna de wes nsono dar
Qeyde Kilame: Sar Dsim

Şiware
Ezo verva puk zimişti dero
To tedera, zerr mi germino
Onca veng tifongu nao yeno
Ezo wert hazar adir dero

Serva xeleşiya sewdaun bin deşt
U serva azadya domonun zerr roştu vye
Kou ser tserdaena ma
Fetelyayme koun Dsim ra, nat ra dot, dot ra nat
U na sanıke eve haz olojya
Qersun qereşiay amey, ginay zerr mi ro, dlana m
j mirikun pesewe eve xele ca guret zerr mi de
Des u ornera cor bese kerd bimorne
Wert vore de ke gınune vora serdıne sero
şa gr mede serva mi
Tim gin waro xort sar
U tim by halete hardun dewrsu r cengdar

Ma nwast ke hazkerdena ma bimano
Tariyun ım dismen de
U ma nwast ke axiriya domonun ma
Halete vo dismen r
U ma nwast ke giljia dismeni ostikun bin wele ra niso

Na ma r merdene nya
Zu şyaena de derga
U sIma r haleta na lawIka ma
Domonu r mreso nam ma
Dna r sana sanika ma
Xo vra meker a sanike
U bızon ka eve xovira-kerdene
Vileşano ra, gedina biyaena ma

Qersuna qere ama, gina zerr mide
Ez bervon, tu meberve zerr mide
Virara xo rake mire welat ke
Mi tede hewn fye serdin meke
Qeyde Kilame: Sar Dsim